حوزه فعالیت های برنامه ریزی درسی و آموزشی با رویکرد پژوهشی در نظام آموزش و پرورش
 

1- آرتور،ل،کوستاو می نویسد“اگر بتوانید ازوجود یک گفت و گوی درونی درذهن خود آگاه شوید واگر بتوانید فرایندهای تصمیم گیری وحل مسئله رابشناسید،فراشناخت  را تجربه کرده اید.“

2- برونر براین باور است که دردرون انسان ابزارها یاکارافزار هایی برای استدلال واندیشیدن وجود دارد.

3- فلاول می گوید”فراشناخت دانش فرد درباره ی فرایند های شناختی خوداست ودربرگیرنده ی به عمل درآوردن،منظم کردن وهماهنگ کردن مجموعه ی این فرایندهاست.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۱ دی۱۳۸۷ساعت 20:10  توسط محافظت نصیری | 
 

    ساخت گرایی ریشه عمیق درفلسفه آموزش وپرورش دارد به عنوان نمونه:

1- سقراط درپی آن بودکه فراگیران به تجزیه وتحلیل وتفکردرباره ی خودو محیط بپردازند.

2-ویکو می گوید انسانها هرچیزی را می توانند بیاموزند به این شرط که بتوانند درذهن خود معنادارسازند.

3- روسو و جان دیویی بر اهمیت محیط یادگیری وتجربه ی مستقیم تاکید می نمودند.

4-پیاژه برجذب وانطباق وآزوبل برشکل گیری ساخت های ذهنی اسرار می کردند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۱ دی۱۳۸۷ساعت 20:7  توسط محافظت نصیری | 

۱- تعيين رويكرد و اهداف برنامه‌ي درسي در سطح نظام آموزشي، دوره‌هاي تحصيلي و حوزه‌هاي يادگيري؛

۲- تعيين منطق، جهت‌گيري‌ها و ابعاد هر يك از حوزه‌هاي يادگيري؛

۳ - تعيين اصول، سياست‌ها و فرايند تدوين برنامه‌ي درسي؛

۴ - تعيين اصول، سياست‌ها و فرايند اجراي برنامه‌ي درسي؛

۵- تعيين اصول و سياست‌هاي ناظر بر مواد و منابع آموزشي؛

۶ - تعيين ساختار، اصول و فرايند ارزش‌يابي و اصلاح برنامه‌ي درسي؛

۷ - تعیين و تبيين نظام برنامه‌ريزي درسي كشور.

                                     به نقل از مصوبات دبیرخانه ی برنامه درسی ملی

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۶ آذر۱۳۸۷ساعت 13:5  توسط محافظت نصیری | 

از عوامل اساسی درموفقیت معلمان پاسخ گویی به سه سئوال اصلی زیر است :

- چه چیزی را آموزش دهیم ؟

- چگونه آموزش دهیم ؟

- با چه معیارهایی و چگونه فرایند و نتایج  یادگیری را اندازه گیری نماییم ؟

-برای تعمیق یادگیری کدام حیطه یادگیری وسطح درتعیین اهداف یادگیری مورد توجه قرار دهیم

بنابر این لازم است ِمعلمان به منظور تحقق هدف ها وحداکثر بازدهی به سئوالات فوق در فرایند طراحی عنایت کافی  مبذول نمایند.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۶ساعت 10:15  توسط محافظت نصیری | 

درنظام آموزش وپرورش داشتن یک ستاره قطبی، چشم اندازی مطلوب، آرمانی امیدوار کننده وبرنامه ای جامع برای هر سه گروه مدیران، معلمان و دانش آموزان امری حیاتی است و بدون آن تحقق اهداف بنیادین و مقاصد آموزش ورورش و باالتبع توسعه پایدار امکان پذیر نخواهد بود.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۶ساعت 10:9  توسط محافظت نصیری | 
درجلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون های مناطق شمالی استان همکار علاقه مند واندیشمند از منطقه گل تپه شعری رابه اینجانب دادند که در جلسه فرصت ارائه ازسوی این عزیزمقدورنشد اینک به همه ی معلمان دلسوز وزحمتکش تقدیم می گردد

بوی گل بهاران می دهی               مثل شبنم  بوی باران می دهی

آبی است مثل آرامش به من           درس خوبی،درس ایمان می دهی

چهره پرداز نسیمی وبه من            رنگ احساس درختان می دهی

توبه من بالحن خوب کودکی           یاد ایام دبستان می دهی

یاد "ژاله " یاد"گلهای غریب "          مانده در اندوه گلدان می دهی

یاد "پترس"یاد "انگشتان او"            یاد "رخنه"  "یادانسان "می دهی

یاد "مشعل"یاد "ریل وریزعلی"       و فداکاری ی دهفان می دهی

"روز باران کتاب گمشده "            یاد "کبرای پریشان" می دهی

یاد "کوکب خانم وبوی کره"           یاد "سطل شیر"و "دندان" می دهی

بوی خوبی،بوی بودن،بوی مهر      بوی لطف "خاله مرجان" می دهی

خوب می دانم اگر"دارا"شوی           به تمام کودکان "نان" می دهی

تو به جای گل که پزپر می شود      روی دستان وطن جان می دهی

برف می بارد بیا مهمان من           ای که بوی حرمت نان می دهی

میهن خود راکنیم آباد را               یاد "فرزندان ایران"  می دهی 

                                                          شبنم مهرشاد

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۶ساعت 10:3  توسط محافظت نصیری | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲ بهمن۱۳۸۶ساعت 12:8  توسط محافظت نصیری | 

یکی از روش های فعال تدریس . ساختگرایی است دراین روش باور این است که دانش آموزان طی تلاش برای حل مسائل علمی دائما فرصت سازماندهی وبازآفرینی ادراکات خودرا دارندومی توانند برای رسیدن به دانش راه های مختلف رابرنامه ریزی وتجربه نمایند .همچنین درخصوص نقش معلم دراین روش این اعتقادوجود دارد که او دراین روش صرفا نقش زمینه سازی وهدایتگری دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۳ دی۱۳۸۶ساعت 21:21  توسط محافظت نصیری | 

 

مط   مطاالعات مربوط به تدوین  برنامه راهبردی توسعه آموزش وپرورش استان همدان بطورهم زمان با مطا  با مطالعات  مربوط  به سند ملی آموزش و پرورش در سطح استان شروع گردید .

دامنهدامنه این مطالعات ازتحلیل عملکرد گذشته ، وضعیت  موجود  مولفه های اصلی  و محیط های

متعا  متعامل  با آموزش وپرورش و ترسیم  مقدماتی آرمانها شروع  و تا شناسایی  قوتها، ضعف ها،

فر   فرصتها، تهدیدها ،زمینه ها ، خطوط کلی و استلزامات  توسعه متوازن آموزش وپرورش برای

      یک دوره 20ساله و در قالب سه  برنامه پنجساله  توسعه  آموزش وپرورش استان ادامه می یابد.

پرور

      خلاصه ای ازهدف ها ،سئوالات ، روش ها وپروژه ها وطرح های برنامه راهبردی درفاز اول به شرح

      زیر می باشد.

      

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۴ دی۱۳۸۶ساعت 21:43  توسط محافظت نصیری | 

روان­شناسان عموماً در پي پاسخگويي به اين سؤال بوده­ اند كه چرا برخي ازافراد،درمقايسه با ديگران، توانايي بيشتري در يادگيري و يادآوري دارند. طرفداران رويكردهاي پردازش اطلاعات بر اين باورند كه فرآيندهاي كنترل اجرايي(از قبيل توجه، مرور و تمرين، سازماندهي، و دستكاري اطلاعات) در اين افراد قوي­تر است و نظام پردازش اطلاعات را بهتر هدايت مي ­كند. همين فرآيندهاي كنترل اجرايي و نظم­بخشي شناختي است كه گاهي مهارتهاي فراشناختي ناميده شده است. فراشناخت به ­عنوان "آگاهي از مكانيسم شناختي خود و چگونگي كاركردهاي آن" تعريف شده است. فراشناخت را شناخت فرد دربارة شناخت يا دانش فرد دربارة دانش و يادگيري خود نيز دانسته ­اند. همچنين، فراشناخت را وسيلة دستكاري و نظم ­بخشي فرآيندهاي شناختي (از قبيل استدلال،ا دراك، حل مسأله، يادگيري و امثال آن) می ­دانند. چگونگي يادگيري و سرعت يادگيري افراد نيز به دليل تفاوتهاي فراشناختي آنان است. در واقع، آموزش دانش و مهارت فراشناختي باعث مي­شود كه فرد بتواند از توانايي هاي خود بهرة بسيار بيشتري بگيرد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۵ آذر۱۳۸۶ساعت 16:19  توسط محافظت نصیری | 

بارش فکری(یورش فکری) اجرای فن وگردهمایی ای که از طریق آن،عده ای می کوشند برای یک مسئله   با انباشتن تمام افکار واندیشه هایی که همه جا به وسیله اعضا ارائه می گردد راه حلی بیابند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ آذر۱۳۸۶ساعت 16:5  توسط محافظت نصیری | 

هر كسي كه Manager خوبي باشد مي تواند E-Manager خوبي هم بشود، فقط بايد در نظر داشت كه بعضي از توانمنديها در شرايط جديد بايد وزن بيشتري پيدا كند.
ده گام كه بايد يك مدير الكترونيكي بايد رعايت كند عبارتند از: سرعت، انسان خوب، باز بودن، تمرين همكاري گروهي، انضباط، ارتباطات خوب، توانمندي مديريت محتوي، توجه به مشتري، مديريت دانش و مدير مثالي براي ديگران. اكنون به شرح هر يك از اين موارد مي‎پردازيم:

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ آبان۱۳۸۶ساعت 18:19  توسط محافظت نصیری | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۴ آبان۱۳۸۶ساعت 8:35  توسط محافظت نصیری | 
 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ آبان۱۳۸۶ساعت 22:26  توسط محافظت نصیری | 
  مؤلفه های اصلی درآموزش و پرورش شامل زیرنظام های زیر است و هر زیرنظام نیز ناظر بر عوامل درون دادی وفرایندی به شرح زیر است:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ آبان۱۳۸۶ساعت 22:19  توسط محافظت نصیری | 

یکی از روش های فعال تدریس ساخت گرایی است دراین روش باور این است که دانش آموزان طی تلاش برای حل مسائل علمی دائما فرصت سازماندهی وبازآفرینی ادراکات خودرا دارندومی توانند برای رسیدن به دانش راه های مختلف رابرنامه ریزی وتجربه نمایند.همچنین درخصوص نقش معلم دراین روش این اعتقادوجود دارد که او دراین روش صرفا نقش زمینه سازی وهدایتگری دارد. به منظور تمهیدمبانی نظری لازم جهت استفاده ازالگوی تدریس ساخت گرایی مطالبی ازمقاله مبانی نظری وبنیادهای روانشناختی آقای لطف آبادی گزینش شده است که درادامه مطلب ملاحظه نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۲ آبان۱۳۸۶ساعت 16:17  توسط محافظت نصیری | 

با استفاده از يافته ­های مربوط به عملکرد حافظه درنظريةپردازش اطلاعات اصول و کاربردهای زير را می ­توان در تدريس و تربيت ارائه کرد.

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 17:30  توسط محافظت نصیری | 


مقدمه: درگذشته درباره ي خلاقيت اين تصور وجود داشت كه خلاقيت امري ذاتي

 است ونمي توان آن را آموزش داد و خلاقيت ويژه خلق آثار بزرگ هنري است. ولي

بنابر نظر «گوردون» جريان خلاقيت را مي توان شرح داد و پرده از مراحل آن برداشت

 و خلاقيت فعاليت پوشيده و اسرارآميز نيست. وي چنين اظهار مي دارد كه خلاقيت را درفعاليت هاي روزانه مي توان ديد و مي توان فعاليت هاي روزانه را خلاقانه كرد. 
این تکنیک روشی است برای برانگیختن تفکر خلاق درمیان گروهی افراد که گرد می

آیند واز آنها خواسته می شود که عمدا ازقیاس واستعاره استفاده کنند تا بتوانند به خلق

 دیدگاه هاونظرات جدید بپردازند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ مهر۱۳۸۶ساعت 20:12  توسط محافظت نصیری | 
هم فعالیت های معلمان درجریان تدرس و تربیت دانش آموزان به شرح ذیل می باشد:
1-فعالیت های قبل از تدریس وتربیت شامل:
  -تعیین هدف های آموزشی بصورت هدف های دقیق رفتاری.
  - تعیین ویژگی های ورودی یاد گیرندگان بصورت رفتارهای ورودی وسنجش آغازین.
  -و........
2-فعالیت های قبل وضمن تدریس شامل:
  -مراجعه به نظریه های یاد گیری و بهره گیری از اندیشه وتجارب روانشناسان تربیتی.
  -تعیین واجرای ارزشیابی تشخیصی وتکوینی(مرحله ای) .
   - و.......
3-فعالیت های قبل وضمن تدریس شامل:
  -انتخاب وبه کارگیری روش ها ی درست  تدریس.
  -انتخاب وسایل وتکنولوژی های آموزشی و استفاده  از آنها درفرایند تدریس.
  - و........
4-فعالیت های حین تدریس شامل:
  - سازماندهی شرائط و موقعیت آموزشی.
  -کاربرد واجرای روش ها.
  - و.......
5-حین و پایان تدریس شامل :
  -سنجش واندازه گیری عملکرد پیشرفت تحصیلی.
  -تعیین تکالیف وفعالیت های خارج از آموزشگاه .
  و........

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ مهر۱۳۸۶ساعت 20:1  توسط محافظت نصیری | 

 اعلاميه ي هزاره سوم حاصل نشست سران ۱۸۶ كشور جهان در سپتامبر ۲۰۰۰مي باشد، مبناي اين اهداف و ارمان هاي هشتگانه براي توسعه ي جهاني تا سال ۲۰۱۵ عبارتند از:

۱-ريشه كني فقر شديد و گرسنگي

۲-دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي

۳-بهبود برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان

۴- كاهش مرگ و مير كودكان

۵- بهبود سلامت مادران در چارچوب بهداشت باروري

۶- مبارزه با اچ.آي.وي/ ايدز، مالاريا و ساير بيماري ها

۷-دستيابي به محيط زيست پايدار

۸- گسترش مشاركت جهاني براي توسعه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۷ مهر۱۳۸۶ساعت 20:30  توسط محافظت نصیری | 


پیام به انیشتین اززبان استادشهریار شاعر اندیشمند آذربایجان


انیشتین یک سلام ناشناس البته می بخشی ،

دوان در سایه روشن های یک مهتاب خلیایی
نسیم شرق می آید، شکنج طرّه ها افشان
فشرده زیر بازو شاخه های نرگش[نرگس] و مریم
از آن هایی که در سعیدیه شیراز می رویند
زچین و موج دریاها و پیچ و تاب جنگل ها
دوان می آید و صبح سحر خواهد به سر کوبید
در خلوت سرای قصر سلطان ریاضی را.
درون کاخ استغنا، فراز تخت اندیشه
سر از زانوی استغراق خود بردار
به این مهمان که بی هنگام و ناخوانده است، دربگشا
اجازت ده که با دست لطیف خویش بنوازد،
به نرمی چین پیشانی افکار بلندت را
به آن ابریشم اندیشه هایت شانه خواهد زد.
نبوغ شعر مشرق نیز با آیین درویشی
به کف جام شرابی از سبوی حافظ و خیام
به دنبال نسیم از در رسیده می زند زانو
که بوسد دست پیر حکمت دانای مغرب را
انشتن آفرین بر تو ،
خلاء با سرعت نوری که داری ، در نوردیدی
زمان در جاودان پی شد، مکان در لامکان طی شد
حیات جاودان کز درک بیرون بود پیدا شد
بهشت روح علوی هم که دین می کفت،[می گفت] جز این نیست
تو با هم آشتی دادی جهان دین و دانش را
انشتن ناز شست تو!


نشان دادی که جرم و جسم چیزی جز انرژی نیست
اتم تا می شکافد جزو جمع عالم بالاست
به چشم موشکاف اها[اهل] عرفان و تصوّف نیز
جهان ما حباب روی چین آب را ماند
من ناخوانده دفتر هم که طفل مکتب عشقم،
جهان جسم ، موجی از جهان روح می دانم
اصالت نیست در مادّه.
انشتن صد هزار احسن و لیکن صد هزار افسوس
حریف از کشف و الهام تو دارد بمب میسازد
انشتن اژدهای جنگ ....!
جهنم کام وحشتناک خود را باز خواهد کرد
دگر پیمانه عمر جهان لبریز خواهد شد
دگر عشق و محبت از طبیعت قهر خواهد کرد
چه می گویم؟


مگر مهرو وفا محکوم اضمحلال خواهد بود؟
مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد؟
مگر یک مادر از دل «وای فرزندم» نخواهد گفت؟
انشتن بغض دارم در گلو دستم به دامانت
نبوغ خود به کام التیام زخم انسان کن
سر این ناجوانمردان سنگین دل به راه آور
نژاد و کیش و ملّیت یکی کن ای بزرگ استاد
زمین، یک پایتخت امپراطوریّ وجدان کن
تفوق در جهان قائل مشو جز علم و تقوا را
انشتن نامی از ایران ویران هم شنیدستی؟
حکیما، محترم می دار مهد ابن سینا را
به این وحشی تمدّن گوشزد کن حرمت ما را.
انشتن پا فراتر نه جهان عقل هم طی کن
کنار هم ببین موسی و عیسی و محمّد را
کلید عشق را بردار و حلّ این معمّا کن
و گر شد از زبان علم این قفل کهن واکن.
انشتن بازهم بالا
خدا را نیز پیداکن.

 

+ نوشته شده در  جمعه ۲۷ مهر۱۳۸۶ساعت 13:48  توسط محافظت نصیری | 

اهداف آرماني آموزش و پرورش استان به صورت كلي و به ترتيب انواع سواد اعتقادي، معنوي(ديني ـ اخلاقي)، اجتماعي، علمي، سياسي، فرهنگي ـ هنري، ميان فرهنگي (جهاني) ، اقتصادي ـ حرفه‌اي، فن‌آوري و بهداشتي ـ زيستي به شرح زير مي‌باشد :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۵ساعت 20:19  توسط محافظت نصیری | 

 

 

مرحله

روش و اقدام معلم

روابط ميانگروهي وفعاليتهاي دانش آموزان

 

1- رويارويي با موقعيت مبهم

_ مسئله برانگيزنده و نامعين توسط معلم طرح مي گردد

_ صحبت اوليه راجع به مسائل نظام اقتصادي به کلاس

ارائه مي شود و دانش آموزان بااين سئوال مواجه مي گردند.

_ چرادريک جامعه مسائلي چون بيکاري بوجود مي ايد؟.

دانش آموزان با مساله برانگيزنده اي مواجه مي شوند

گروه هاي هميار(تيم) که از ابتداي سال تحصيلي فعاليت

داشته اند شروع به بحث و علت يابي مي نمايند

 

2 -کشف واکنش ها نسبت به آن موقعيت

_ معلم ازطريق مشاهده عکس العمل، دانش آموزان را نسبت به واکنش هاي خود و تفاوت آنها با يکديگر آگاه مي سازد.بحث و بررسي پيرامون نظرات ارائه شده ي گروه ها و تفاوت آنها با يکديگر انجام مي شود.

 

دانش آموزان به عکس العمل در قبال مسئله مي پردازند

پاسخ گروه هاروي تابلو توسط سرگروه ها نوشته مي شود

 

 

3-تدوين تکليف براي بررسي و سازمان دهي بررسي ها

_ براي پيشبرد بهترکار به هر گروه تکليف خاصي داده مي شود.

مطالب کتاب براساس توانايي و نوع پاسخ گروه ها بين آنها تقسيم

مي گردد.

براساس نوع واکنش وتوانايي هرگروه مطالب اصلي وهدف هاي جزيي بين آنهاتقسيم مي گردد.

 

(علل اقتصادي ) .......    ..........    ( علل غيراقتصادي)

سه گروه بررسي مي کنند..      سه گروه بررسي مي کنند

 

4-بررسي مستقل و گروهي

 

_ معلم به مشاهده فعاليت گروه هامي پردازدومنابع لازم   رادراختيارآنان قرارمي دهد.

_ به مشکلات احتمالي گروه هاپاسخ داده مي شود. در رابطه  با نکات مبهم توضيحات ترميمي ارائه مي شود.

 

اعضاي گروه ها به صورت سازمان يافته به

بررسي بخش هايي که به آنان واگذارشده مي پردازند

علاوه برمطالب کتاب که مباني نظري آنها ر اتقويت مي کند

مي توانند از منابع کمکي وکتابهاي ديگراستفاده نمايند.

 

 

5-تحليل پيشرفت

_ به ارزشيابي تکويني از نحوه پيشرفت کارگروه پرداخته مي شود. پيشرفت هاي حاصله توسط گروه هايي که موضوع مشترکي داشته اند،مقايسه و ارزيابي مي گردد .از هرگروه يک نفر بطور تصادفي پاسخ و گزارش مي دهد.

گروه ها ضمن گزارش نتايج کارخود به تحليل کارانجام

شده و پيشرفت هاي حاصله مي پردازند.گروه ها ازکار

يکديگر ارزيابي به عمل مي آورند و نتيجه را در کلاس

به يکديگر اطلاع مي دهند.

 

6-فعاليت مجدد با برخورداري

 از نتايج

_ سئوال جديدي که ازنتايج حاصله بوجود مي آيد به دانش آموزان ارائه ميگردد بگونه اي که دور جديدي جهت ورود به مراحل بعدي کارآغاز وکارگروه ها استمرار مي يابد معلم زمينه جابجايي افراد را فراهم مي نمايد.

کاوشگري مجدد توسط دانش آموزان تا حصول نتايج نها

يي کارآغاز مي گردد و گروه ها کاوشگري مداومي را انجام

مي دهند.با جابجايي اعضاي گروه ها انتقال تجارب و

کاوشگري بيشتر شده و تداوم مي يابد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۲ بهمن۱۳۸۵ساعت 9:59  توسط محافظت نصیری | 

برخورد فعال و آينده نگرانه با پديده‌هاي اجتماعي و تكنولوژي‌هاي پيچيده در جهان معاصر و مهار كردن آينده از ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي راهبردي است. در اين برهه از زمان داشتن نگاهي راهبردي و بلند مدت جهت ترسيم تصوير كلي آينده مطلوب كه موجب وفاق عمومي شود و همه آحاد جامعه را در پرتو آن هدايت نمايد، يك الزام مديريت كلان است. اينگونه نگاه از يك سو هوشمندانه است زيرا كه با بهره‌گيري از 50 سال تجربه برنامه‌ريزي توسعه در كشور و شناخت ويژگي‌هاي جهان معاصر، آينده شناسي و الزامات آن، دانش كافي نسبت به وضع موجود شكل گرفته است. از سوي ديگر حسابگرانه و منطقي است زيرا كه با عقلانيت و هدايتگري بهره‌برداري درست و بهينه از منابع و فرصت‌ها را امكان پذير مي‌سازد.

سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران با الهام از اينگونه تجارب و مستندات قانوني و بخصوص با توجه به تأكيد مقام رهبري مبني بر نهضت نرم افزاري و توليد علم شكل گرفته و پس از تصويب در سال 82 به كليه دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ گرديده است و آن تصوير مطلوبي است كه مانند چراغي در افق بلند مدت فراروي ملت ـ دولت قرار گرفته است. اين سند زمينه شكل‌گيري و تدوين برنامه‌هاي جامع در دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي را فراهم نموده است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۹ بهمن۱۳۸۵ساعت 12:34  توسط محافظت نصیری | 

بر مبنای چشم انداز و ماموریت های تعریف شده گروه های آموزشی مجموعه های یادگیرنده ای است که همه ی اعضای آن تلاش می نمایند. ضمن شناسایی حوزه های یادگیری. مهارت های یاددادن و یادگرفتن از یکدیگر را بیاموزند و بدان عمل نمایند و معلمان مخاطب خود را به چنین ویژگی مجهز نموده و با اعتقاد به امر پژوهش به طور مستمر اقدامات خود را مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهند . از آنجا که از اصول اساسی کار در گروه های آموزشی توجه به مشارکت جمعی و موفقیت است بنابراین جملات و عبارت هایی الهام بخش از منابع مختلف انتخاب شده است که در ادامه مطلب ملاحظه می فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۹ بهمن۱۳۸۵ساعت 11:47  توسط محافظت نصیری | 

الگوهای پردازش تفکر بر روشهایی تاکید می کنند که ازطریق گردآوری ،طبقه بندی و سازماندهی آنها،درک مشکلات و ارائه راه حل هایی بر آنها،توسعه مفاهیم و زبان برای انتقال راحل ها،شور و شوق انسان را برای درک جهان افزایش داده و بر تقویت کشش درونی انسان می افزاید.

الگوهای پردازش اطلاعات به دانش آموزان کمک می کند تا چگونگی ساخت دانش را بیاموزند. کانون توجه آنها قابلیت های شناختی (دماغی) است.چنانکه از عنوان این خانواده بر می آید این الگوها در انجام عملیات بر روی اطلاعات حاصل از تجربه مستقیم یا از طریق منابع واسطه،به دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند در زمینه های مطالعاتی خود کنترل مفهومی اعمال کنند.

برخی ازاین الگوهابرای یادگیران اطلاعات و مفاهیم فراهم می آورند (مفهوم آموزی) برخی دیگر تکوین مفاهیم و آزمون فرضیه ها بوسیله یادگیرندگان رامورد تاکیدقرار می دهند. (تفکراستقرایی)

چند الگو برای افزایش توان کلی عقل و تقویت تفکر خلاق کاربرد نظری و عملی مطلوب تری دارند. تعدادی از الگوها نیز برای تقویت قابلیت های عام فکری طراحی شده اند.هم چنین بسیاری ازالگوهای پردازش اطلاعات برای مطالعه خود و جامعه مناسب بوده و می تواند دست یابی به اهداف شخصی (فردی) و اجتماعی تعلیم و تربیت راممکن سازد.

این الگوها به دانش آموزان کمک می کنند تا نسبت به استراتژی های یادگیری خودآگاهی یافته و از این استراتژی ها برای تحقیق و تفکر در دنیای پیرامون شان استفاده نمایند. بنابراین این الگوها وجه اشتراک زیادی دارند و همه آنها یک هدف مشترک را تعقیب می کنند. و آن،این است که درفراگیران کاوشگری را پرورش می دهند. 

جهت گیری علمی حاکم بر برنامه های درسی مدارس،مستلزم دریافت و استفاده از میزان متنابهی از اطلاعات است.

این الگوها دانش آموزان را با راهبردهایی آشنا می کند که در گردآوری،سازماندهی،تلخیص و نحوه استفاده از اطلاعات،ساخت،تعمیم و تکوین مفاهیم مورد مصرف رشته های علمی کاربرد پیدا نماید. 

                      اسامی این الگوها عبارت است از:

ـ کسب مفهوم (مفهوم آموزی)

ـ تفکر استقرایی

ـ بدیعه پردازی (تفکر استعاره ای)

ـ پیش سازماندهنده

ـ کاوشگری علمی (کاوش علمی)

ـ آموزش کاوشگری

ـ رشدشناختی

ـ یادسپاری (یادداری وتقویت حافظه)

+ نوشته شده در  دوشنبه ۹ بهمن۱۳۸۵ساعت 11:31  توسط محافظت نصیری |